Marginaliserede unge?

Jeg er af den generation, der lærte i skolen, respekterede forældrene og politiet og så videre, så når jeg nogle gange hører begrebet “marginaliserede unge”, har jeg svært ved at forholde mig helt til det. I min generation kaldes de ofte for lømler eller banditter, men jeg skulle lære, at det er mere nuanceret end som så. Det var et foredrag, jeg af uransagelige veje endte til, der fik mine øjne op for et mere nuanceret syn på den sag.

Manden, der afholdt foredraget, hedder Jan Petersen, og han har en lang fortid med SSP samarbejde og håndtering af “vanskelige unge” bag sig. I dag driver han firmaet Petersen Consult, der arbejder med netop marginaliserede unge.

Nå – tilbage til de unge. »Man snakker meget om marginalisering på arbejdsmarkedet. Men problemet opstår inden, for skolerne har allerede kørt mange unge ud på et sidespor.  De går i specialklasser, og man kalder dem hørehæmmede og talehæmmede, og jeg ved ikke hvad. De er stort set hæmmede af et eller andet alle sammen, og der er ikke nogen, der holder sig tilbage med at fortælle dem det.« Ordene er fælledstillidsmand i Nordisk Kabel og Tråd, Jørgen Bjergskov Nielsens.

Lige præcis disse ord fik mig til at tænke anderledes, for hvem er det egentlig, der marginaliserer de unge? Er det dem selv? Nej – kun sjældent. Som oftest er det enten skolen eller forældrene, der gør det. Sidstnævnte gruppe især i indvandrerfamilier, hvor både anden- og tredjegenerations unge bliver marginaliserede af deres forældre og bedsteforældre, fordi disse stædigt fastholder mønstre fra deres tidligere hjemlands kultur. Især er den perverterede religion en grundlæggende årsag til marginalisering, for i middelalderlige religioner som for eksempel Islam er kvinder jo undermennesker, og de marginaliseres allerede som helt små. Og deres brødre ligeså, for når de unge mænd kommer ud i et samfund, hvor kvinder og mænd er ligeværdige, er de allerede marginaliserede.

Det er altså forældrene, vi skal have fat i. Og vi skal have en anden indgangsvinkel i skolerne til ikke at skabe minoriteter blandt dem, der læser dårligt, hører dårligt osv. Kun sådan kan vi begrænse antallet af marginaliserede unge – som jeg ser det. Men hvordan ser du på det?

Indtil det problem forhåbentlig en dag er løst, er det jo godt, at der er firmaer som Petersen Consult, der kan hjælpe både private, kommuner og enkelte sagsbehandlere med indsigt og erfaring, når særligt vanskelige situationer skal håndteres.

 

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *