Naturlegepladser

Legepladser i naturen?

Det var en god og meget konstruktiv diskussion, vi havde, da der i lørdags var generalforsamling i grundejerforeningen for det område, hvor vi har vores sommerhus. Baggrunden var, at et af de små stykker skov, der er i området, var blevet voldsomt ødelagt af den stærke storm, der ramte landet for et halvt års tid siden. Der er tale om et areal, der støder op til den ret store og meget populære legeplads, der er i området. I øvrigt en legeplads fra dette firma: http://www.uno.dk/produkter/legepladser

Stormen væltede så mange af træerne, at arealet blev omdannet til et åbent stykke med kun nogle få store træer, der havde overlevet stormen. Derfor valgte bestyrelsen at sætte et punkt på dagsordenen om, hvad vi skal bruge det areal til.

Der kan selvfølgelig plantes ny skov, men så vil det jo primært være næste generation, der kan få glæde af det. Og så er der jo også mulighed for at anvende det areal til noget helt andet, og det var det, bestyrelsen ønskede at få drøftet på generalforsamlingen.

Vores grundejerforening er temmelig godt polstret rent økonomisk, så der er mulighed for at indrette det pågældende areal til noget brugbart, uden at vi behøver at tænke på en forhøjelse af kontingentet.

Et af de forslag, der kom frem på generalforsamlingen, var at anlægge en multibane, som kan bruges til forskellige aktiviteter. Der kom også andre forslag, men et meget stort flertal gik ind for tanken om en multibane, som efter min mening også er en oplagt løsning, da arealet som nævnt støder lige op til vores legeplads.

En enkelt blandt grundejerne foreslog, at vi skulle bruge arealet til en natur legeplads, som så kunne indrettes sådan, at den primært henvender sig til de lidt større børn, som er vokset fra gynger og rutsjebaner, men det var som sagt ideen om en multibane, der var mest stemning for.

Der var megen snak om udgifterne i den forbindelse, for de vil selvfølgelig blive lidt store. Først skal området ryddes for væltede træer, men det er der en hel del blandt lodsejerne, der gerne vil udføre mod til gengæld at få træet, som så om et års tid kan bruges som brænde i deres brændeovne.

Men derefter skal røddernes fjernes og området planeres, og det kræver en professionel indsats med store maskiner. Vi kan selvfølgelig selv anlægge den græsplæne, som multibanen skal ligge på, men der skal naturligvis indkøbes diverse udstyr som for eksempel net til volleyball, ligesom vi skal have opsat et par 7-mands mål, så banen kan bruges til fodbold.

Vi kan godt selv sætte sådan nogle mål op, så vi kan begrænse udgifterne til den nævnte planering af arealet og indkøbet af forskelligt udstyr. En af grundejerne nævnte, at vi også bør anskaffe en opstregnings maskine, så banen kan blive forsynet med de nødvendige streger. Han mente at vide, at man kan købe sådan en maskine for bare et par tusinde kroner, hvis man kan klare sig med en ganske simpel en af slagsen, og der var enighed om, at den investering også skal med i planerne.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *