Hvornår er der brug for krisehjælp?

Der kan opstå situationer i dit liv, hvor du har brug for krisehjælp eller akut krisehjælp. Og hvad er så en krise?

Det kan være individuelt. En krise refererer ikke kun til en traumatisk oplevelse men også til, hvordan den individuelle person reagerer til situationen. Den situation, der opstår, kan udløse noget fra barndommen, det kan være tabet af en nær ven eller et familiemedlem, en naturkatastrofe eller noget helt fjerde. Krisehjælp kan hjælpe dig til at håndtere situationen med samtale og hjælp.

Soldater og udsendte til krigszoner kan også have brug for krisehjælp til at håndtere de oplevelser de har, når de er udsendt.

Akut krisehjælp er som oftest kort og sker, når situationen netop er sket. Akut krisehjælp varer typisk op til nogle uger.

Almindelig krisehjælp kan være over en lidt længere periode, hvor psykologhjælp typisk er et længerevarende forløb.

I krisehjælp fokuserer man på at minimere stressoplevelsen i situationen, giver støtte og understøtter individets evnen til at håndtere stress her og nu og til at komme videre.

Ved psykologhjælp arbejder man typisk over en længere periode – også med løsninger – hvor akut krisehjælp er fokuseret på den opståede situation og her og nu.

Første del af akut krisehjælp er at kortlægge situationen. Det involverer at lytte til klienten, stille spørgsmål og fastlægge, hvad personen har brug for for at håndtere stress og komme godt ud af situationen. Særligt aktivt at lytte og forstå kan være en stor hjælp. Herefter kommer værktøjer til at komme videre og tilbage til et normalt liv. Hvad har personen brug for af værktøjer for at komme videre samt at acceptere, hvad der er sket er også et vigtigt fokus. Hvordan skal personen håndtere, når stress opstår, samt værktøjer til positiv tænkning.

Har du brug for akut krisehjælp, så prøv at tjekke, om du ikke er dækket via din forsikring. Mange forsikringsselskaber har krisehjælp under deres paraply.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *