Firmaidentitet og reklamebureau

Som en af de temmelig få ledende medarbejdere i det revisionsfirma, hvor jeg har arbejdet i knap 20 år, har jeg været inddraget i månedlange forhandlinger om en fusion med et andet revisionsselskab, som vi i årevis har betragtet som nogle af vores værste konkurrenter. Men på et tidspunkt fandt ejerkredsen i begge selskaber ud af, at der kan være en gevinst at hente ved at fusionere, og der har fra starten været enighed om, at det skulle være ligeværdige partnere, der indgik i fusionen, så der altså ikke er tale om, at det ene selskab opkøber det andet.

For nylig faldt de sidste brikker på plads i forhandlingerne, og det er nu meldt offentligt ud, at de to selskaber fusionerer fra 1. oktober i år. Fusionen betyder blandt andet, at vi skal flytte i nye og større lokaler, og der er også i aftalen sat en pæn sum penge af til markedsføring, for der er valgt et helt ny navn til fusionsselskabet, som indtil videre er ukendt i befolkningen.

Sammen med to af mine kolleger har jeg fået til opgave at tilrettelægge markedsføringen, og vi har allerede haft det første møde med det reklamebureau i Aarhus, som vores gamle selskab har benyttet i årevis. På det møde gennemgik vi den række af enkeltopgaver, som vi nu står overfor. Vi har jo allerede et godt online reklamebureau: Concept Interest

Folkene fra reklamebureauet slog fast, at det ikke kun er udadtil, at der skal arbejdes med markedsføringen, for det er vigtigt at få skabt en ordentlig corporate identity, hvilket kun kan lykkes, hvis alle medarbejdere for alvor får det nye fusionsselskab ind under huden og ikke længere tænker i de tidligere selskabers baner.

Derfor skal vi starte med at arbejde internt, mente reklamebureauet, men en del af det arbejde vil også efterfølgende blive brugt udadtil. Som noget af det afgørende, nævnte en af reklamefolkene, er det, at vi får skabt en slagkraftig visuel identitet, for den kan i høj grad medvirke til, at alle medarbejdere tænker i det nye selskab fremfor i de to gamle.

Til det brug skal vi have lavet et logo som den centrale del af den visuelle identitet, og reklamebureauet anbefalede os en ekspert i logo design i Aarhus, som bureauet har brugt i mange sammenhænge. Han er en ren kunstner på sit felt, fortalte de os og nævnte nogle eksempler på store virksomheders logoer, som vedkommende har stået bag.

Jeg nævnte lidt tørt, at vi ikke ønskede at blande os i den slags detaljer, for dem vil vi overlade til reklamebureauet, og hvem bureauet vælger til at tegne et logo til os, er vi for så vidt ligeglade med, når blot det virker.

Vi er jo revisorer i vores firma, så der er vist ingen af os, der føler sig klædt på til at blande sig i grafisk design, for det er ret beset ikke lige vores kompetenceområde. Men vi fik ridset op, hvilke opgaver der nu skal løses, og for mit vedkommende overlader jeg trygt det arbejde til vores reklamebureau, som vi kun har haft gode erfaringer med.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *